Museu d'Història de Barcelona

La història de Barcelona

El MUHBA és un museu de la ciutat que conserva, estudia, documenta, divulga i exposa el patrimoni històric i la història de Barcelona des de el seus orígens fins al present.

Des de l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 s’han registrat diversos intents institucionals de crear una exposició permanent i unes col·leccions específiques d’història de Barcelona.

El nucli fundacional del museu es basava en les col·leccions municipals d’història de Barcelona que s’havien anat formant des del segle xix i en els espais patrimonials, que incloïen el conjunt monumental de la plaça del Rei (la Casa Padellàs, el subsòl amb les excavacions, el Saló del Tinell i la capella de Santa Àgata)

Preus

Entrada normal: 7 €
Entrada reduïda: 5 €, menors de 29 anys, majors de 65 anys, targeta rosa reduïda, carnet de família nombrosa i carnet de família monoparental.

Horaris

Dimarts a Dissabte de 10:00 a 19:00 h.
Diumenges de 10:00 a 20:00 h.
Dilluns tancat

  • Gòtic
  • Pl. del Rei, s/n
  • 93 256 21 00

  • Metro L4JAUME I
  • Bus 45, V15, V17
Museu d'Història de Barcelona
Museu d'Història de Barcelona

logo footer