Sobre OLD BCN

OLD BCN és l'empresa que gestiona tots els canals de difusió en exclusiva per l'Associació de Comerç i Turisme de Ciutat Vella

L'agrupació dels nostres canals de difusió ens permeten oferir una àmplia oferta al públic que ens visita. Actualment no hi ha al mercat cap plataforma que contempli tots aquests mitjans per arribar al públic objectiu.

Hall
Sala Juntas
Administracion
Produccion
Fachada
Marketing

Què oferim?

A tots els Comerços i Negocis del districte i associats a l'ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CIUTAT VELLA els oferim un conjunt de mitjans i suports per difondre i promocionar correctament les seves activitats.

A l'Turisme que ens visita oferir-li una plataforma totalment gratuïta d'informació verificada i contrastada sobre el districte de Ciutat Vella, plànols detallats, guia i directori de comerços, agenda d'activitats, targeta d'ofertes i descomptes, etc. amb l'objectiu de facilitar al màxim el seu programa de visites, rutes i consum.


ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CIUTAT VELLA - N.I.F. G67269902
OLD BCN, S.L. - NIF: B66621368 - Tom: 45018, Foli: 101, Fulla: 474.425, Inscripció: 1, Data d'inscripció: 14 d'octubre del 2015.

logo footer