Brosolí

Carrer del Brosolí

El fil amb el qual es lliga l'ham de pescar, article que tindria al carrer una botiga o lloc de venda. No obstant, un document de la primera Dictadura ordena, per castellanitzar, que es canviï el nom del "carrer d'Ambrosoli" (evident adulteració de "carrer d'en Brosolí") per "carrer de Brosolí". Brosolí, hauria estat, doncs, el nom d'un veí del carrer o d'un personatge relacionat amb l'esmentat carrer.

logo footer