Bernardí Martorell

Passatge de Bernardí Martorell

Estirp de propietaris. Bernardí Martorell i Cortada va comprar part dels terrenys procedents del convent i horta de les religioses carmelites calçades. Serien propietaris successivament: Bernardí Martorell i Montells, fill de l'anterior; Bernardí Martorell i Falp, el nét, enginyer químic, i Bernardí Martorell i Puig, arquitecte.

logo footer