Arc del Teatre

Carrer de l'Arc del Teatre

L'any 1597, l'Hospital de la Santa Creu va començar a aixecar la Casa de Comèdies en una horta anomenada "d'en Trenta Claus". Destruït l'edifici per un incendi l'any 1787, l'any següent ja tornava a funcionar amb el nom de Teatre de la Santa Creu, que més tard va canviar pel de Principal. L'any 1915, després de desaparèixer l'històric teatre consumit per un altre foc, va ser reconstruït amb el nom de Principal Palace. Al frontis del teatre es troba embeguda la volta que forma l'entrada al carrer.

Arc del Teatre

logo footer