Els vehicles de mobilitat personal no podran circular per la vorera

Els vehicles de mobilitat personal no podran circular per la vorera

Davant la proliferació de patinets i rodes elèctrics, ‘segways’ i altres vehicles de mobilitat personal, Barcelona tindrà una mesura pionera per regular-ne la circulació. Properament es posarà en marxa una campanya informativa per donar a conèixer aspectes com l’ús del casc, les vies per on es pot circular, la velocitat o l’edat mínima per utilitzar aquest tipus de vehicles.

L’ordenació i la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) pretén resoldre els problemes de convivència a l’espai públic i fomentar una mobilitat sostenible i segura. “Hem estat pioners a aplicar aquesta normativa amb un objectiu molt clar, que és la protecció de les voreres com a espai preferent del vianant”, ha assegurat la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal. En el darrer any l’ordenació d’aquests ginys s’ha treballat en el marc del Pacte per la Mobilitat i juntament amb els grups municipals per tal de tenir el màxim consens polític a l’hora de fer realitat i d’aplicar la nova normativa.

Classificació de vehicles

Per fer possible la regulació, s’ha elaborat una classificació en funció del tipus de vehicle:

Tipus A: Inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites (patinets elèctrics petits, rodes elèctriques i plataformes elèctriques).
Tipus B: Inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans (patinets elèctrics grans i segways).
Tipus C0: Inclou els cicles de més de dues rodes que s’utilitzen per a ús personal.
Tipus C1: Inclou els cicles de més de dues rodes que es fan servir per realitzar algun tipus d’activitat econòmica o d’oci.
Tipus C2: Inclou els cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies.

El nou text normatiu estableix també el tipus de via per on pot circular cada vehicle en funció de la classificació. I segons les vies s’estableix la velocitat màxima a la qual es pot circular: entre 10 i 20 km/h a les plataformes úniques, a 10 km/h en parcs públics, a 10 km/h en carrils bici no segregats, a 30 km/h en carrils bici segregats, a 30 km/h en calçades de velocitat 30 i a 45 km/h en calçades que no corresponguin a la xarxa bàsica de la ciutat.

Rutes

També s’estableixen diferents rutes per circular per la ciutat. Els vehicles de tipus A i B d’ús comercial o turístic i que circulin en grup (entre tres i sis persones més un guia) només podran desplaçar-se per aquestes rutes que ja estan establertes.

Ús del casc

El nou text de l’ordenança determina que els usuaris de vehicles del tipus A hauran de circular amb casc de manera obligatòria sempre que formin part d’un servei d’ús públic i compartit o una activitat comercial, turística o d’oci amb ànim de lucre. En el cas que es faci un ús personal d’aquests aparells, el casc només es recomanarà. I per als usuaris dels vehicles de tipus B, l’ús del casc serà de caràcter obligatori.

Elements reflectants, llums i timbres

La modificació preveu que tots els tipus de vehicles hauran de portar obligatòriament elements reflectants, llums i timbres per ser ben visibles i circular així de manera segura, amb l’excepció dels vehicles del tipus A.

Edat mínima

L’edat permesa per conduir un VMP o un cicle de més de dues rodes és de 16 anys en tots els casos. Les persones de menys de 16 anys poden fer-ne ús fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit sota la responsabilitat de pares, mares i tutors o tutores, sempre que el vehicle resulti adequat a l’edat, l’alçada i el pes. En cas que es transportin persones amb un dispositiu homologat (tipus C1), els conductors hauran de ser majors d’edat (18 anys).

El Govern municipal iniciarà properament una campanya informativa sobre l’ús d’aquest tipus de vehicles mitjançant la qual es repartiran un total de 40.000 fullets en diferents equipaments i oficines municipals.

La normativa s’ha fet a través de l’aprovació d’una modificació de l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles i serà vigent després de quinze dies a partir de la seva publicació al Butlletí oficial de la província de Barcelona (BOPB). I l’endemà d’aquesta publicació també estarà operatiu un nou registre de cicles i VMP, ja que la nova normativa preveu l’obligatorietat d’identificar-los quan estiguin realitzant una activitat econòmica. Es preveu que sigui vigent el juny.

El nou registre permetrà comprovar que els vehicles compleixen els requisits tècnics normatius que es demanen, identificar-los i registrar-los. Les bicicletes a les quals s’estigui donant un ús d’activitat d’explotació econòmica també s’hauran de registrar. El registre i la identificació dels cicles i vehicles de mobilitat personal es farà a les oficines d’atenció al client de Barcelona de Serveis Municipals (BSM), al carrer de Calàbria, 66.

logo footer