Avis Legal

En virtut del que disposa en art.º 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL), et fem coneixedor de la següent informació:

1.- OLD BCN, S.L., (ara endavant OLD BCN) és una Societat que ofereix els seus serveis i canals de difusió en exclusiva a l'ASSOCIACIÓ DE COMERÇ I TURISME DE CIUTAT VELLA. C.I.F. B66621368. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

2.- Pots contactar amb aquesta associació a través de les següents dades:

  • Carrer Hostal d'en Sol nº 7 baixos – Local
    08002 Barcelona
    T. 93 836 31 90
    info ARROBA oldbcn.com

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.oldbcn.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a OLD BCN, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a OLD BCN o a tercers.

OLD BCN no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de OLD BCN.

Amb els límits establerts a la llei, OLD BCN no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de OLD BCN estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de OLD BCN poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de OLD BCN o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de OLD BCN.

Així mateix, per accedir als serveis que OLD BCN ofereix a través de la web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la normativa relativa a la protecció de dades us recomanem que t'informis de la nostra Política de Protecció de Dades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per OLD BCN estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de OLD BCN o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, OLD BCN no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-OLD BCN tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a OLD BCN, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

La marca OLD BCN i els nostres logotips són marques registrades d'OLD BCN, S.L. La seva utilització queda limitada a la nostra pàgina web oficial www.oldbcn.com, no existint cap tipus de llicència davant de tercers pel que qualsevol utilització indeguda i no expressament autoritzada serà perseguida judicialment i sancionada d'acord amb les disposicions vigents.

OLD BCN ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, OLD BCN no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos.

OLD BCN declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

OLD BCN es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas OLD BCN, les seves sucursals i/o centres adscrits, els seus delegats, empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

OLD BCN no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. OLD BCN no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de OLD BCN com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador. No obstant això, OLD BCN no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat d'OLD BCN. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o organisme OLD BCN són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per OLD BCN, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de OLD BCN l'ús que l'usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de OLD BCN.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre.

© 2019 - OLD BCN

logo footer